MULLERES DO MAR

Recuperación da memoria das mulleres traballadoras do mar

A muller do mar tén unha importancia non recoñecida nin valorada. Por iso buscamos divulgar e poñer en valor as testemuñas destas mulleres, gardar os seus relatos, que contribúen e achegan fontes de información sólidas para configurar a historia esquecida. Se os arquivos documentais conteñen os datos, nós pretendemos achegar os relatos.

Proxecto

Este é un proxecto de recuperación da memoria que pretende divulgar e poñer en valor as testemuñas das mulleres traballadoras do mar, gardar os seus relatos, que achegan fontes de información sólidas para configurar a nosa historia.

Oficios

AS CARGADORAS

O traballo de CARGA E DESCARGA DE BARCOS era a miúdo realizado por Mulleres, nas fábricas de salga, cargaban e descargaban …

Proceso Extractivo

Tradicionalmente estes oficios era desempeñado por mulleres, pois concibíase coma un suplemento da economía e do alimento da familia …

transformación do peixe

As mulleres do mar buscan elaboracións que lles permita conservalo peixe, coa intención de gardarlo excedente das épocas de abundancia para as que non se pode saír ao mar…

mantemento das artes de pesca

PROXIMAMENTE

comercialización

PROXIMAMENTE

Outros

PROXIMAMENTE